ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อ หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งแจง ซอยบุญมีเกษตร ตำบลแก้มอ้น อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

8 กันยายน 2560
 ประเภท : ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างเเละพัสดุ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล้กพร้อมวางท่อลอดเหลี่ยม 2 ช่องทาง หมู่ที่ 14 บ้านห้วยสำโรง ตำบลแก้มอ้น  อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง