ผลสรุป การสำรวจแสดงความคิดเห็น : ท่านต้องการให้ อบต.เเก้มอ้น พัฒนาระบบสาธารณูปโภคด้านใดมากที่สุด ??