แสดงข้อมูลตั้งแต่ 111 ถึง 120 จากข้อมูล 169
ประเภทหัวข้อวันที่ประกาศ
แผนการจัดซื้อจัดจ้างซื้อเครื่องพ่นฆ่าเชื้อไวรัส ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ อุบัติใหม่และอุบัติซ้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง19 พฤษภาคม 2564
แผนการจัดซื้อจัดจ้างซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกเครื่องพิมพ์เลเซอร์ ตลับหมึกเครื่องพิมพ์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง11 พฤษภาคม 2564
แผนการจัดซื้อจัดจ้างซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบผลิตน้ำประปา ในกิจการงานประปาหมู่ที่ 7 บ้านพุม่วง จำนวน 36 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง6 พฤษภาคม 2564
ประกาศเชิญชวนประกวดราคาจ้างจ้างซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบลแก้มอ้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)30 เมษายน 2564
ประกาศราคากลางประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)28 เมษายน 2564
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)28 เมษายน 2564
ประกาศราคากลางประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)28 เมษายน 2564
ประกาศราคากลางประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)28 เมษายน 2564
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)28 เมษายน 2564
ประกาศราคากลางประกวดราคาจ้างจ้างซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบลแก้มอ้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)20 เมษายน 2564