แสดงข้อมูลตั้งแต่ 31 ถึง 40 จากข้อมูล 169
ประเภทหัวข้อวันที่ประกาศ
แผนการจัดซื้อจัดจ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง ระยะเวลาเช่า 12 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง11 ตุลาคม 2564
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวนซื้อจัดซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) โรงเรียน สพฐ.ประจำภาคเรียนที่ 1/2564(เดือนตุลาคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2 ตุลาคม 2564
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกซื้อจัดซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ศพด.ประจำภาคเรียนที่ 1/2564 (ประจำเดือนตุลาคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2 ตุลาคม 2564
ยกเลิกประกาศเชิญชวนจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์พยาบาลฉุกเฉิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2 ตุลาคม 2564
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคลเพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นพนักงานประจำรถพยาบาลฉุกเฉิน ขององค์การบริหารส่วนตำบลแก้มอ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2 ตุลาคม 2564
แผนการจัดซื้อจัดจ้างจัดซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) โรงเรียน สพฐ.ประจำภาคเรียนที่ 1/2564(เดือนตุลาคม)2 ตุลาคม 2564
ประกาศราคากลางประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังยกระดับ (บดอัดแน่น) พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. จำนวน 3 จุด สายซอยหนองสองตอน - หนองช้างตาย หมู่ที่3 บ้านแก้มอ้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)1 ตุลาคม 2564
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังยกระดับ (บดอัดแน่น) พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. จำนวน 3 จุด สายซอยหนองสองตอน - หนองช้างตาย หมู่ที่3 บ้านแก้มอ้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)1 ตุลาคม 2564
แผนการจัดซื้อจัดจ้างซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์ชนิดแบบเลเซอร์สี แบบNetwork) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28 กันยายน 2564
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22 กันยายน 2564