แสดงข้อมูลตั้งแต่ 51 ถึง 60 จากข้อมูล 169
ประเภทหัวข้อวันที่ประกาศ
แผนการจัดซื้อจัดจ้างซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือทางการแพทย์ จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง16 สิงหาคม 2564
แผนการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ16 สิงหาคม 2564
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)13 สิงหาคม 2564
ยกเลิกประกาศเชิญชวนซื้อจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง11 สิงหาคม 2564
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกซื้อโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ อุบัติใหม่และอุบัติซ้ำ(ต่อเนื่องระยะที่ 2 ปี 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง11 สิงหาคม 2564
ประกาศเชิญชวนซื้อโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ อุบัติใหม่และอุบัติซ้ำ(ต่อเนื่องระยะที่ 2 ปี 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง11 สิงหาคม 2564
ประกาศเชิญชวนจ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง10 สิงหาคม 2564
ประกาศเชิญชวนซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง9 สิงหาคม 2564
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)5 สิงหาคม 2564
ประกาศเชิญชวนประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)5 สิงหาคม 2564