แสดงข้อมูลตั้งแต่ 91 ถึง 100 จากข้อมูล 169
ประเภทหัวข้อวันที่ประกาศ
แผนการจัดซื้อจัดจ้างซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย(เสื้อกั๊กสะท้อนแสง,เสื้อชูชีพมาตรฐานกรมเจ้าท่า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง23 มิถุนายน 2564
แผนการจัดซื้อจัดจ้างซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกเครื่องพิมพ์ ชุดสร้างภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22 มิถุนายน 2564
ยกเลิกประกาศเชิญชวนซื้อจัดซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) โรงเรียน สพฐ.ประจำภาคเรียนที่ 1/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง14 มิถุนายน 2564
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกซื้อจัดซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ศพด.ประจำภาคเรียนที่ 1/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง14 มิถุนายน 2564
แผนการจัดซื้อจัดจ้างจัดซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) โรงเรียน สพฐ.ประจำภาคเรียนที่ 1/256414 มิถุนายน 2564
ประกาศเชิญชวนซื้อจัดซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) โรงเรียน (สพฐ.) โครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม พลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลแก้มอ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง11 มิถุนายน 2564
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคาจ้างเหมาทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแก้มอ้น ประจำเดือน มิถุนายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง11 มิถุนายน 2564
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคาซื้อจัดซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแก้มอ้น (ศพด.) โครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม พลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลแก้มอ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง11 มิถุนายน 2564
แผนการจัดซื้อจัดจ้างจัดซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) โรงเรียน (สพฐ.) โครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม พลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลแก้มอ้น11 มิถุนายน 2564
ประกาศเชิญชวนประกวดราคาจ้างจ้างซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบลแก้มอ้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)10 มิถุนายน 2564