แสดงข้อมูลตั้งแต่ 61 ถึง 70 จากข้อมูล 169
ประเภทหัวข้อวันที่ประกาศ
แผนการจัดซื้อจัดจ้างจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน ๑ คัน5 สิงหาคม 2564
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกซื้อถุงยังชีพ จำนวน 129 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2 สิงหาคม 2564
ยกเลิกประกาศเชิญชวนซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบ 2 บานเปิด) จำนวน 2 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2 สิงหาคม 2564
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์เลเซอร์) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2 สิงหาคม 2564
ประกาศเชิญชวนซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์ Multifunction) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2 สิงหาคม 2564
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคาซื้อขวดพลาสติกหัวสเปรย์ จำนวน 650 ขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2 สิงหาคม 2564
ประกาศเชิญชวนซื้อจัดซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ศพด.ประจำภาคเรียนที่ 1/2564 (ประจำเดือนสิงหาคม-กันยายน 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30 กรกฎาคม 2564
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคาซื้อจัดซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) โรงเรียน (สพฐ.)ประจำภาคเรียนที่ 1/2564 (ประจำเดือนสิงหาคม-กันยายน2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30 กรกฎาคม 2564
แผนการจัดซื้อจัดจ้างจัดซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ศพด.ประจำภาคเรียนที่ 1/2564 (ประจำเดือนสิงหาคม-กันยายน 2564)30 กรกฎาคม 2564
แผนการจัดซื้อจัดจ้างซื้อสื่อการเรียนรู้และอุปกรณ์การเรียนการสอน จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22 กรกฎาคม 2564