หัวข้อประเภทวันที่ประกาศ
จ้างซ่อมแซมมอเตอร์สูบน้ำของระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่7 บ้านพุม่วง โดยวิธีเฉพาะเจาะจงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง5 มีนาคม 2564
จ้างเหมาตรวจเช็คระยะ 80,000 กม. รถยนต์ส่วนกลางคันหมายเลขทะเบียน กบ4901ราชบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศเชิญชวน2 มีนาคม 2564
จ้างเหมาทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแก้มอ้น ประจำเดือน มีนาคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศเชิญชวน24 กุมภาพันธ์ 2564
ประกวดราคาจ้างจ้างซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบลแก้มอ้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศราคากลาง23 กุมภาพันธ์ 2564
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบลแก้มอ้นแผนการจัดซื้อจัดจ้าง23 กุมภาพันธ์ 2564