ประกาศราคากลางงานจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อลอดเหลี่ยม 2 ช่อง หมู่ที่ 14 บ้านห้วยสำโรง ตำบลแก้มอ้น อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง

ประกาศราคากลางงานจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อลอดเหลี่ยม 2 ช่อง หมู่ที่ 14 บ้านห้วยสำโรง ตำบลแก้มอ้น อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)