ประกาศเรื่องแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561(จัดซื้ออาหารเสนิม (นม) โรงเรียน สพฐ.ประจำภาคเรียนที่ 2/2560 (ปิดเทอม))

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง