ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (จัดซื้ออาหารเสริม(นม) ศพด.ประจำภาคเรียนที่2/2560(ปิดเทอม))

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง