ประกวดราคาโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นลำห้วยลูกนก หมู่ที่ 11 บ้านโป่งกก ตำบลแก้มอ้น อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลแก้มอ้นมีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นลำห้วยลูกนก หมู่ 11 บ้านโป่งกก รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง