ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (เพิ่มเติมโครงการจ่ายขาดเงินสะสม)

 ประเภท : ข่าวพัสดุ

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เพิ่มเติมโครงการจ่ายขาดเงินสะสม) รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง