ประกาศ รายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.14 บ้านห้วยสำโรง

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง

ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.14 บ้านห้วยสำโรง เส้นบ้านนายอุดมถึงบ้านนายเส่งรายละเอียดโครงการตามเอกสารแนบท้าย

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง