ประกาศ เรื่อง แจ้งตรวจรับงานจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อลอดเหลี่ยม 2 ช่อง ม.14

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง

ประกาศ เรื่อง แจ้งตรวจรับงานจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อลอดเหลี่ยม 2 ช่อง ม.14 บ้านห้วยสำโรง รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง