ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นลำห้วยลูกนก หมู่ที่ 11 บ้านโป่งกก

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง

ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นลำห้วยลูกนก หมู่ที่ 11 บ้านโป่งกก รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง