ประกาศผู้ชนะการประมูลขายทอดตลาดครุภัณฑ์เสื่อมสภาพ ประจำปี2560

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง