ประกาศ เรื่องการขายพัสดุชำรุดและเสื่อมสภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ประเภท : ข่าวพัสดุ