ประกาศ เรื่อง การโอนพนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแก้มอ้น เรื่อง การโอนพนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น สนใจสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแก้มอ้น หรือโทร 032-739424 ต่อ 106 ในวันและเวลาราชการ

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง