ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแก้มอ้น เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ได้พิจารณาอนุมัติแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เมื่อวันที่ 5 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2560 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง