การจัดรถเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ฯ

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

องค์การบริหารส่วนตำบลแก้มอ้น ได้ดำเนินการจัดรถเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน โดยการจัดรถรับ - ส่ง ประชาชนที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมิรทรมหาภูมิพลอดุยเดช บรมนาถบพิตร ณ วัดวาปีสุทธาวาส (ตลาดควาย) ในวันที่ 26 ตุลาคม 2560

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง