รายชื่อผู้สอบผ่านภาค ก และภาค ข

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแก้มอ้น

เรื่อง  รายชื่อผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก)

และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค  ข)

 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!