ผลการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหนงต่างสายงาน

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศคณะกรรมการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน จากตำแหน่งประเภททั่วไปเป็นตำแหน่งประเภทวิชาการ ในตำแหน่งนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระดับปฏิบัติการ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหนงต่างสายงาน จากตำแหน่งประเภททั่วไป เป็นตำแหน่งประเภทวิชาการ ในตำแหน่ง นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระดับปฏิบัติการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลแก้มอ้น

ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!