ประกาศ เรื่อง บัญชีผู้สอบคัดเลือกได้เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงาน

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแก้มอ้น เรื่องบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงาน จากตำแหน่งประเภททั่งไปเป็นตำแหน่งประเภทวิชาการ ในตำแหน่ง นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระดับปฏิบัติการ

ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!