ประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแก้มอ้น เรื่อง ขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน จากตำแหน่งประเภททั่วไปเป็นตำแหน่งประเภทวิชาการในตำแหน่ง นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระดับปฏิบัติการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลแก้มอ้น

ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!