การกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2562 และสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563 ของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก้มอ้น

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

ตามเอกสารแนบท้าย

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!