เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จับสัตว์หลงป่าเพื่อนำกลับไปปล่อย

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลแก้มอ้น

ได้ประสานกับเจ้าหน้าที่กรมอุทยานสัตว์ป่าและพันธุ์พืช ดำเนินการจับสัตว์หลงป่าเพื่อนำกลับไปปล่อย ในพื้นที่  หมู่ที่  2 บ้านทุ่งแจง  ตำบลแก้มอ้น เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลแก้มอ้น   

 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง