ประกาศองค์การบริหารส่วนตำแก้มอ้น เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเป็นพนักงานจ้าง

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแก้มอ้น

เรื่อง  ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเป็นพนักงานจ้าง

ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!