ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง


หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ความพึงพอใจในการให้บริการ ของ อบต.แก้มอ้น

ดีมาก
ดี
พอใช้
ควรปรับปรุง
ส่งคำตอบ ผลสรุป ความคิดเห็น

ท่านต้องการให้ อบต.เเก้มอ้น พัฒนาระบบสาธารณูปโภคด้านใดมากที่สุด ??

ระบบการไฟฟ้า
ระบบการประปา
ระบบการคมนาคม
ระบบการจัดการขยะ
ส่งคำตอบ ผลสรุป ความคิดเห็น