ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP


แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 1 ถึง 10 จากข้อมูล 10
หัวข้อวันที่ประกาศ
จ้างซ่อมแซมมอเตอร์สูบน้ำของระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่7 บ้านพุม่วง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง5 มีนาคม 2564
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบลแก้มอ้น23 กุมภาพันธ์ 2564
ซื้อยางรถยนต์ส่วนกลาง (หมายเลขทะเบียน กบ4901ราชบุรี และ กน4207ราชบุรี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง9 กุมภาพันธ์ 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เส้นบ้านนางกิมเตียง หวังดี ถึงบ้านนายขวัญชัย อินทร์โพธิ์ หมู่ที่3 บ้านแก้มอ้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)6 กุมภาพันธ์ 2564
จัดซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ศพด.ประจำภาคเรียนที่ 2/2563 กรณีเด็กเพิ่ม1 กุมภาพันธ์ 2564
จ้างเหมาทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแก้มอ้น ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25 มกราคม 2564
จัดซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) โรงเรียน สพฐ.ประจำภาคเรียนที่ 2/2563 (วันที่ 4 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2564)13 มกราคม 2564
จ้างซ่อมบำรุงครุภัณฑ์รถยนต์ส่วนกลางรถยนต์บรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ของ องค์การบริหารส่วนตำบลแก้มอ้น คันหมายเลขทะเบียน บย 6580 ราชบุรี หมายเลขครุภัณฑ์ 003 52 0001 จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง12 มกราคม 2564
จ้างติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างภายในตำบล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง11 มกราคม 2564
จ้างเหมาทำอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแก้มอ้น ประจำเดือน มกราคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง4 มกราคม 2564