แสดงข้อมูลตั้งแต่ 121 ถึง 130 จากข้อมูล 169
ประเภทหัวข้อวันที่ประกาศ
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประกวดราคาจ้างจ้างซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบลแก้มอ้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)20 เมษายน 2564
แผนการจัดซื้อจัดจ้างจ้างเหมา(เช่า)เต็นท์ ตามโครงการ ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2564 จำนวน 3 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง9 เมษายน 2564
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคาจ้างเหมาซ่อมบำรุงครุภัณฑ์รถยนต์ส่วนกลาง คันหมายเลขทะเบียน บย6580 ราชบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30 มีนาคม 2564
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคาจ้างเหมาทำอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแก้มอ้น ประจำเดือนเมษายน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง29 มีนาคม 2564
ประกาศเชิญชวนประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)23 มีนาคม 2564
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคาประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)23 มีนาคม 2564
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บาน จำนวน 3 ตู้ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง23 มีนาคม 2564
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกซื้อจัดซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) โรงเรียน สพฐ .ประจำภาคเรียนที่ 2/2563 (ปิดเทอม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง17 มีนาคม 2564
ประกาศเชิญชวนซื้อจัดซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ศพด. ประจำภาคเรียนที่ 2/2563 (ปิดเทอม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง17 มีนาคม 2564
แผนการจัดซื้อจัดจ้างจัดซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) โรงเรียน สพฐ .ประจำภาคเรียนที่ 2/2563 (ปิดเทอม)17 มีนาคม 2564