แสดงข้อมูลตั้งแต่ 141 ถึง 150 จากข้อมูล 169
ประเภทหัวข้อวันที่ประกาศ
แผนการจัดซื้อจัดจ้างจ้างซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบลแก้มอ้น23 กุมภาพันธ์ 2564
แผนการจัดซื้อจัดจ้างซื้อยางรถยนต์ส่วนกลาง (หมายเลขทะเบียน กบ4901ราชบุรี และ กน4207ราชบุรี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง9 กุมภาพันธ์ 2564
ประกาศราคากลางซื้อจอแสดงภาพ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง9 กุมภาพันธ์ 2564
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง8 กุมภาพันธ์ 2564
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง8 กุมภาพันธ์ 2564
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกซื้อจัดซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ศพด.ประจำภาคเรียนที่ 2/2563 กรณีเด็กเพิ่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง6 กุมภาพันธ์ 2564
ยกเลิกประกาศเชิญชวนซื้อจัดซื้อวัสดุอาหารเสริม(นม) โรงเรียน สพฐ. จำนวน 5 โรงเรียน กรณีจำนวนเด็กเพิ่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง6 กุมภาพันธ์ 2564
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง6 กุมภาพันธ์ 2564
ประกาศเชิญชวนซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อป้องกันโรคโควิด-19 จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง6 กุมภาพันธ์ 2564
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคาซื้อเครื่องวัดอุณภูมิหน้าผากและร่างกาย ระบบอินฟาเรด โดยไม่ต้องสำผัส (ชนิดติดตั้งฝาผนัง,ชนิดพกพา) เครื่องจ่ายเจลแอลกอฮอล์ สบู่เหลวอัตโนมัติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง6 กุมภาพันธ์ 2564