แสดงข้อมูลตั้งแต่ 131 ถึง 140 จากข้อมูล 169
ประเภทหัวข้อวันที่ประกาศ
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคาซื้อวัสดุสำนักงาน(กองคลัง) จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง15 มีนาคม 2564
แผนการจัดซื้อจัดจ้างจัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์ จำนวน 1 คัน15 มีนาคม 2564
ประกาศราคากลางจ้างออกแบบจ้างออกแบบงานก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง11 มีนาคม 2564
แผนการจัดซื้อจัดจ้างจ้างออกแบบงานก่อสร้าง8 มีนาคม 2564
แผนการจัดซื้อจัดจ้างจ้างซ่อมแซมมอเตอร์สูบน้ำของระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่7 บ้านพุม่วง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง5 มีนาคม 2564
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคาประกวดราคาจ้างจ้างซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบลแก้มอ้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)3 มีนาคม 2564
ประกาศเชิญชวนจ้างเหมาตรวจเช็คระยะ 80,000 กม. รถยนต์ส่วนกลางคันหมายเลขทะเบียน กบ4901ราชบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2 มีนาคม 2564
ประกาศเชิญชวนจ้างเหมาทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแก้มอ้น ประจำเดือน มีนาคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24 กุมภาพันธ์ 2564
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคาประกวดราคาจ้างจ้างซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบลแก้มอ้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)23 กุมภาพันธ์ 2564
ประกาศราคากลางประกวดราคาจ้างจ้างซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบลแก้มอ้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)23 กุมภาพันธ์ 2564